Seuraa sähköpostitse

sunnuntai 6. lokakuuta 2019

Oppimispäiväkirja HAMK syksy 2019

Oppimispäiväkirja 18.8.2019 alkaen

Aloitin opiskelun HAMKin ammatillisen koulutuksen opettajakoulutuksessa. Tavoitteena tässä on pedagogisen asiantuntijuuden kehittäminen.
Opetus on verkkomuotoista. Alussa oli kaksi lähipäivää, jossa opimme käytännön järjestelyistä ja verkostoimme sekä ryhmäydyimme opiskelijatovereiden kanssa.
Meidän opintopiirimme nimi on Orvokin kuivat kukat. Siinä on minun lisäkseni Lu Hua Zhou (ABB:llä töissä hankintatehtävissä), Jani Stigell (projekti-insinööri Metropoliassa) ja Päivi Vuokkola (huoltopäällikkö Atlas Copcolla). Itse toimin energiatekniikan yliopettajan ja koulutusalapäällikkönä Centriassa. Vetämässäni Sähkö- ja automaatiotekniikan tiimissä on 8 opettajaa.

 1d-tehtävä: Digivälineiden reflektointi 22.8.

Käytän työssäni paljon digivälineitä, kuten Optimaa, Peppiä, Office 365, Skype for Business, Outlook, matkalaskuohjelma, taloushallinnon muita ohjelmia yms. Olen parin vuoden aikana ottanut haltuun melkoisen leegion digityökaluja ja osaan käyttää niitä luovalla tavalla opetuksessa ja esimiestyössäni.

1d tehtävä Kasvatustiede tieteenalana reflektointi 6.10.

Tämä 4 op ei tullut liian helposti. Etenkin Johdanto kasvatustieteeseen -kirja oli mielenkiintoinen, mutta koko opintojakso oli antoisa. Kasvatustieteessä on erittäin itsekriittinen tieteenfilosofinen ote, joka teki kaltaiseeni tutkijatyyppiin ison vaikutuksen. Saimme opintopiirissä hyvää keskustelua aikaan ja yhteistyö toimi. Tästä jäi kipinä omaksua kasvatustieteellistä tietoa lisääkin. Se, että kasvatustieteessä on korkea itsereflektion taso, tekee sen oppimisesta entistäkin mielekkäämpää. Maailma olisi aivan toisenlainen, jos taloustieteessä ja siten vallitsevassa talouspuheessa olisi samanlaista tieteenfilosofista itsekritiikkiä kuin kasvatustieteessä.

3 f Oppimisen keskeisten teorioiden reflektointi 18.11.

Kasvatustiede oli helpomman oloista kuin psykologia. Varsinkin kehityspsyklogiasta oli vaikea saada otetta. Ainakaan ei ole vaaraa ylivertaisuusvinoumasta. Oppimiskäsitykset olivat mielenkiintoisia ja varsinkin oppimisen teorioista metakognitio oli haastava ja siksi mielenkiintoinen. Yllättävän paljon omassa arvioinnissa on behavioristisia piirteitä, vaikka behavioristinen oppimiskäsitys tuntuu vanhanaikaiselta. Ehkä arviointi-jakso antaa uusia eväitä arvioinnin monipuolistamiseen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti