sunnuntai 21. elokuuta 2016

Musliminainen synnyttää 8,1 lasta?

Muslimien hedelmällisyydestä liikkuu varsin villejä huhuja sosiaalisessa mediassa. Otin selvää todellisista luvuista.
Suurin väitetty luku muslimien syntyvyydestä (on hiukan mutkia suoristellen syntyvien lasten lukumäärä per hedelmällisessä iässä oleva nainen), johon olen törmännyt, on 8,1. Intuitiivisesti tuo kuulostaa aivan liian korkealta, joten päätin ottaa selvää.

Ensimmäinen lähde, johon törmäsin, on Pew Research Center, joka ilmoittaa muslimien hedelmällisyysluvuksi (joka voidaan ilman suurta väkivaltaa tulkita lasten määräksi per hedelmällinen nainen) 3,1 koko maailman osalta vuosien 2010 ja 2015 välillä. Tämä on siis reilusti pienempi kuin 8,1. Koko maailman osalta luku on 2,3 saman lähteen mukaan. Uusiumisrajana pidetään 2,1 lasta per nainen eli tuon luvun alla väestön määrä pienenee ja sen yläpuolella kasvaa.

En tunne Pew Research Centerin taustoja, joten päädyin katsomaan YK:n lukuja 2010-2015. Valitsin sieltä 10 suurin maata muslimiväestön mukaan ja laskin väestön määrällä painotetun muslimiväestön hedelmällisyysluvun. Lukemaksi tuli 2,3. Tämä tuntuu alhaiselta luvulta ottaen huomioon, että koko maailman osalta lukema on YK:n mukaan 2,51 ja islaminuskoisten osuus maailman väestöstä on kasvussa. Tähän ilmiselvään ristiriitaan on mahdollisesti selityksenä, että pienemmät muslimimaat yhteensä jonkin verran nostavat hedelmällisyyslukua, sillä kymmenessä suurimmassa muslimiväestön maassa muslimeja on yhteensä noin 1100 miljoonaa, kun muslimeja oli vuonna 2010 noin 1,6 miljoonaa ja määrä on kasvussa.

Kolmas lähde väittää, että vuonna 2010 muslimien hedelmällisyysluku oli 2,9. Joissakin maissa kuten Nigeriassa, ollaan YK:n mukaan korkeissa luvuissa (Nigeriassa syntyi 5,74 lasta hedelmällistä naista kohden vuosien 2010-2015 välillä koko väestön osalta), mutta Iranissa muslimiväestö pienenee ja Turkissa ollaan juuri uusiutumisrajalla. Bangladeshissakaan väestö ei juuri kasva syntyvyyden vuoksi.

Uskaltaisin olettaa pikaisen perehtymisen perusteella, että muslimien hedelmällisyysluku on aika lähellä lukua 3, todennäköisesti jopa alle ja laskusuunnassa. Paikallisesti erot voivat olla suuria.

Tämän tiedon tarkistamiseen meni aikaa noin 15 minuuttia. Se ei silti estä levittämästä valheellisia tietoja Internetissä.