sunnuntai 6. lokakuuta 2019

Oppimispäiväkirja HAMK syksy 2019

Oppimispäiväkirja 18.8.2019 alkaen

Aloitin opiskelun HAMKin ammatillisen koulutuksen opettajakoulutuksessa. Tavoitteena tässä on pedagogisen asiantuntijuuden kehittäminen.
Opetus on verkkomuotoista. Alussa oli kaksi lähipäivää, jossa opimme käytännön järjestelyistä ja verkostoimme sekä ryhmäydyimme opiskelijatovereiden kanssa.
Meidän opintopiirimme nimi on Orvokin kuivat kukat. Siinä on minun lisäkseni Lu Hua Zhou (ABB:llä töissä hankintatehtävissä), Jani Stigell (projekti-insinööri Metropoliassa) ja Päivi Vuokkola (huoltopäällikkö Atlas Copcolla). Itse toimin energiatekniikan yliopettajan ja koulutusalapäällikkönä Centriassa. Vetämässäni Sähkö- ja automaatiotekniikan tiimissä on 8 opettajaa.

 1d-tehtävä: Digivälineiden reflektointi 22.8.

Käytän työssäni paljon digivälineitä, kuten Optimaa, Peppiä, Office 365, Skype for Business, Outlook, matkalaskuohjelma, taloushallinnon muita ohjelmia yms. Olen parin vuoden aikana ottanut haltuun melkoisen leegion digityökaluja ja osaan käyttää niitä luovalla tavalla opetuksessa ja esimiestyössäni.

1d tehtävä Kasvatustiede tieteenalana reflektointi 6.10.

Tämä 4 op ei tullut liian helposti. Etenkin Johdanto kasvatustieteeseen -kirja oli mielenkiintoinen, mutta koko opintojakso oli antoisa. Kasvatustieteessä on erittäin itsekriittinen tieteenfilosofinen ote, joka teki kaltaiseeni tutkijatyyppiin ison vaikutuksen. Saimme opintopiirissä hyvää keskustelua aikaan ja yhteistyö toimi. Tästä jäi kipinä omaksua kasvatustieteellistä tietoa lisääkin. Se, että kasvatustieteessä on korkea itsereflektion taso, tekee sen oppimisesta entistäkin mielekkäämpää. Maailma olisi aivan toisenlainen, jos taloustieteessä ja siten vallitsevassa talouspuheessa olisi samanlaista tieteenfilosofista itsekritiikkiä kuin kasvatustieteessä.

3 f Oppimisen keskeisten teorioiden reflektointi 18.11.

Kasvatustiede oli helpomman oloista kuin psykologia. Varsinkin kehityspsyklogiasta oli vaikea saada otetta. Ainakaan ei ole vaaraa ylivertaisuusvinoumasta. Oppimiskäsitykset olivat mielenkiintoisia ja varsinkin oppimisen teorioista metakognitio oli haastava ja siksi mielenkiintoinen. Yllättävän paljon omassa arvioinnissa on behavioristisia piirteitä, vaikka behavioristinen oppimiskäsitys tuntuu vanhanaikaiselta. Ehkä arviointi-jakso antaa uusia eväitä arvioinnin monipuolistamiseen.

8 Arvioinnin reflektointi 3.5. 2020 mennessä.

Oli jännä huomata, miten moni muukin kokee arvioinnin vaikeaksi ja kokee että vähäisten resurssien vuoksi siihen ei haluaisi käyttää liikaa aikaa. Toisaalta tässäkin oppii koko ajan. Nöyryys on hyvä opettajana säilyttää, sillä arviointi voi mennä joskus hyvinkin pieleen yksittäisen opiskelijan kannalta. Tästä mainio esimerkki oli se, että yksi henkilö ei päässyt Helsingin kauppakorkeakouluun (nykyisin osa Aalto yliopistoa) ja jäi monivalintakokeessa jopa miinuspisteille. Joensuun yliopistoon tämä pääsi parhailla pisteillä, kun valintakoe koostui monivalinnan sijaan esseistä. Nyt kyseinen henkilö opettaa Aallon kauppakorkeakoulussa, johon hän ei siis 10 vuotta aiemmin kelvannut opiskelemaan. Tärkeitä käsitteitä arvioinnissa on validiteetti ja reliabiliteetti ja käytännön työkaluja erilaiset taksonomiat Bloomin taksonomiasta alkaen.

OT X) OOA-moduulin reflektointi

Opetussuunnitelma ja sen tekeminen ovat minulle tuttua työssä opitun perusteella, mutta tämä moduuli syvensi ymmärrystäni. Tunnen paremmin nyt myös opetukseen vaikuttavista ohjeistusista ja asetuksista/laeista.Tunnen myös paremmin henkilökohtaistamisen ja uraohjauksen käytäntöjä. Opin myös lahjakkuuden ja oppimisen erilaisuuksista eri oppijoiden välillä. Olen huomannut ihan käytännössäkin, että esimerkiksi lukivaikeutta on opiskelijoilla, mutta samalla myös lukihäiriö-diagnoosin saanutkin oppii siinä missä muutkin, kunhan saa tukea opiskeluunsa. Arviointi on vaikeaa ja huomasin, että muutkin tekevät sitä suhteellisen nopeasti, sillä resursseja on vähän ja niitä ei raaski käyttää liikaa arviointiin. Oppimisratkaisuja ja opetusmenetelmiä on kokeillut ihan käytännössäkin. Opettajan työssä ei kenenkään henki ole kyseessä eikä edes suuria rahoja, joten pedagogisia riskejä voi ottaa.